سنسور اوزون تمشک PI

ازن ژنراتور

1) انتقال کافی گاز ازن به آب. 2) نداشتن هرگونه نشتی. 3) ساخته شده از مواد مقاوم در برابر گاز ازن(استفاده از موادی مانند پلی ونیل کلراید. پلی کربنات و گالوانیزه در راکتورها مناسب نیستند.

Get Price

Chat With WhatsApp

خانه مشاور | آذر ۱۳۹۸

زینال بیگ فرزند اوزون حسن آق‌قویونلو است، اوزون حسن (۱۴۲۳–۱۴۷۸) یکی از مقتدرترین سلاطین سلسله آق قویونلو بود که به ایران، عراق و شرق آناتولی بیست و پنج سال حکومت کرد.

Get Price

Chat With WhatsApp

ازن ژنراتور

1) انتقال کافی گاز ازن به آب. 2) نداشتن هرگونه نشتی. 3) ساخته شده از مواد مقاوم در برابر گاز ازن(استفاده از موادی مانند پلی ونیل کلراید. پلی کربنات و گالوانیزه در راکتورها مناسب نیستند.

Get Price

Chat With WhatsApp

خانه مشاور | آذر ۱۳۹۸

زینال بیگ فرزند اوزون حسن آق‌قویونلو است، اوزون حسن (۱۴۲۳–۱۴۷۸) یکی از مقتدرترین سلاطین سلسله آق قویونلو بود که به ایران، عراق و شرق آناتولی بیست و پنج سال حکومت کرد.

Get Price

Chat With WhatsApp

خانه مشاور | اسفند ۱۳۹۷

۶برادریم که ۳تادرامریکا بودیم و۳تادرقم هستند محمودواعظی در پاسخ به این سوال که چند برادر دارد گفت:‌ ما ۶ برادر هستیم که ۳ نفرمان آمریکا بودیم و ۳ نفر دیگر در قم. ۶ برادر هستیم که۳ نفرمان آمریکا بودیم و ۳ نفر دیگر در قم

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us